Piękny Umysł

Magazyn zdrowia psychicznego

 

Nr: 2
Data wydania: 2019, Czerwiec
Stron: 56

Drodzy Czytelnicy!

Za każdym zdrowieniem osoby doświadczającej kryzysu psychicznego stoją wspierający ją ludzie – rodzina, znajomi i pomagający specjaliści. Budowaniu grup wsparcia sprzyja leczenie środowiskowe. To jemu poświęcony jest PIĘKNY UMYSŁ, który trzymacie w rękach, a który ukazuje się z okazji Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego odbywającego się 3 czerwca w Warszawie.

Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego to spotkanie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliskich i specjalistów – psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, ludzi działających w stowarzyszeniach i fundacjach, które wspierają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Celem Kongresu jest poprawa systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju.

Opieka środowiskowa, opieka „blisko domu”, dostosowana do potrzeb pacjenta, z włączeniem w terapię bliskich mu osób, to opieka, którą mają dawać Centra Zdrowia Psychicznego. Dlatego właśnie to one są głównym tematem Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Jest ich teraz w Polsce 27. O tym, jak działają, opowiada dr Marek Balicki, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Biuro czuwa nad działaniem centrów i wspieraniem prowadzących je osób.

W Centrach Zdrowia Psychicznego mogą być zatrudniani asystenci zdrowienia, czyli osoby, które doświadczyły kryzysu, wyszły z niego i po odpowiednim przeszkoleniu i stażu w szpitalach mogą zajmować się wspieraniem osób, które w kryzysie trwają i ich bliskich. Dzięki wspólnemu doświadczeniu, jakim jest kryzys psychiczny, mogą łatwiej dotrzeć do człowieka doświadczającego psychozy, manii czy depresji. Dać mu nadzieję na to, że też pokona kryzys. Mogą motywować do zdrowienia tych pacjentów, którym brakuje wsparcia w rodzinie. O ich roli opowiada asystentka zdrowienia Anna Olearczuk.

Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Państwu w tym numerze PIĘKNEGO UMYSŁU świadectwa zdrowienia. Ich autorki i autorzy mówią o tym, jak ważne było to, że ktoś w nich uwierzył. Powiedział – jestem z tobą, wszystko będzie dobrze, cierpliwie czekał aż kryzys minie. Motywacją do zdrowienia bywają ludzie ważni dla osoby doświadczającej kryzysu, które przy niej trwają. O tym, jak w pomoc można włączać bliskich opowiada Regina Bisikiewicz, prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu. „Podczas spotkań buduje się bezpieczną przestrzeń do mówienia o potrzebach, nadziejach, obawach i problemach osoby w kryzysie, ale też o trudnych, traumatycznych doświadczeniach jej i jej bliskich”.

Większość tekstów tego numeru PIĘKNEGO UMYSŁU została przygotowana przez ekspertów, osoby, które mają najlepszą wiedzę o tym, o czym piszą – osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Bardzo dziękujemy! Dziękujemy również za wsparcie w sfinansowaniu tego wydawnictwa, którego udzieliła Fundacja EfKropka, firma Polpharma (szczególne podziękowania dla pań Magdaleny Zdunek i Darii Krzemionki) oraz firma Aurovitas (podziękowanie dla pani Agnieszki Kędzierskiej). Wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić refleksjami z Kongresu zapraszamy do nadsyłania ich na adres email: pieknyumysl@zdrowiepsychiczne.com.

Katarzyna Kisielińska – Rzecznik prasowy Kongresu                                             Tomasz Szafrański – Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

3 Słowo wstępne – Katarzyny Kisielińskiej – Rzecznika prasowego Kongresu oraz Tomasza Szafrańskiego – Redaktora Naczelnego PIĘKNEGO UMYSŁU
5 Słowo wstępne – Joanny Krzyżanowskiej-Zbuckiej – Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego
6 Opieka blisko domu. Centra Zdrowia Psychicznego – Katarzyna Kisielińska
9 Bez kolejki – z dr Markiem Balickim rozmawia Katarzyna Kisielińska
13 Wystarczy rozmawiać? – z Reginą Bisikiewicz rozmawia Katarzyna Kisielińska
17 eF i kropka: #stoppsychofobii – Katarzyna Parzuchowska
23 Ankieta „Standardy Opieki Psychiatrycznej” – Katarzyna Parzuchowska
26 Marsz żółtej wstążki 2017 – w obiektywie Maryli Boguszewskiej
26 Zwycięski Plakat II Kongresu Zdrowia Psychicznego
27 Patronat i Komitet Honorowy kongresu
28 Współorganizatorzy, Patroni medialni, Partnerzy
30 Lista prelegentów Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego
32 Deklaracja I Kongresu Zdrowia
33 W trialogu. Krakowskie formy wsparcia – Anna Liberadzka
37 Akademia Liderów Cogito – Anna Liberadzka
38 Bielański POWER – Robert Michalkiewicz
40 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na Bielanach
41 Projekt: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Testowanie i wdrażanie
42 DZIEJE SIĘ. Pilotaż w Koszalinie – Wiesława Paradowska-Stawczyk
43 ŚWIADECTWA ZDROWIENIA – Barbara Papaj / Ewa Kubis / Krystyna Matyjasek / Aleksandra Kożuszek / Paulina M.E. Knyż / osoba bliska pacjentowi ze zdiagnozowaną schizofrenią / Krzysztof / Maria /
56 PROGRAM Drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego

 

POPRZEDNIE WYDANIE:

 

Nr: 1
Data wydania: 2017, Kwiecień
Stron: 40

PIĘKNY UMYSŁ ukazał się nakładem wydawców kwartalnika „Psychiatra” z okazji Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Zdrowia Psychicznego, zaś większość tekstów jest pośrednio lub bezpośrednio związana z tematyką kongresu i została przygotowana przez osoby zaangażowane w organizację tego wydarzenia i biorące w nim czynny udział w dniu 8 maja, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Tytuł gazety nawiązuje oczywiście do znanej książki i nagrodzonego kilkoma Oscarami filmu opowiadającego o życiu profesora Johna Nasha Jr. – matematyka i noblisty w dziedzinie ekonomii – który chorował na schizofrenię. Wybierając ten tytuł mieliśmy jednak na myśli szerszy kontekst zdrowia psychicznego, miejsca osób cierpiących na różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne w społeczeństwie, ale także zdrowia psychicznego w ogóle. Bo ludzki umysł, sam w sobie, jest chyba najpiękniejszym wytworem ewolucji – czasem jednak, niestety, wymagającym pomocy lub opieki.
Mamy nadzieję, że idee i cele Ogólnopolskiego Kongresu Zdrowia Psychicznego będą realizowane, że kapitał społeczny, który wokół Kongresu udało się zbudować będzie owocował długo oczekiwaną poprawą w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce, ale też, że „Piękny Umysł” będzie mógł dalej towarzyszyć Państwu w tych koniecznych zmianach.
Chcielibyśmy, aby to czasopismo stało się forum wymiany poglądów dla wszystkich osób i środowisk, dla których ważne są sprawy zdrowia psychicznego. Chcielibyśmy w przyszłości poruszać różne tematy, pokazywać różne perspektywy: pacjentów, ich rodzin, profesjonalistów zajmujących się sprawami zdrowia psychicznego, polityków. Zamierzamy opowiadać o przykładach „dobrych praktyk” – w tym numerze publikujemy rozmowę Cezarego Żechowskiego z członkami zespołu terapeutycznego z Tromsø w Norwegii. Jest to opis jednego ze środowiskowych modeli organizowania pomocy profesjonalnej w obszarze zdrowia psychicznego, a właśnie w stronę takich modeli pomocy ma być reformowana opieka psychiatryczna w naszym kraju. Będziemy również starać się mówić o tym, co tu i teraz możemy robić dla zdrowia psychicznego nas samych i naszych bliskich. Profilaktyka zdrowia psychicznego jest niezwykle ważna i może być równie efektywna jak prewencja cukrzycy, chorób serca czy nowotworów.
Dziękuję wydawnictwu Mediadore i Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia” za wsparcie idei wydania tego numeru dla uczestników Kongresu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim autorom publikowanych artykułów, bardzo dziękuję także tym, którzy nadesłali do nas teksty, z których publikacji z racji ograniczonej objętości numeru musieliśmy tym razem zrezygnować. Zachęcamy jednak do dalszej współpracy w przyszłości – już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi refleksjami z Kongresu do nadsyłania ich do redakcji lub na adres e-mail: pieknyumysl@zdrowiepsychiczne.com
Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

Spis treści:

2 List otwarty środowisk pacjentów do Premier Rządu RP.
5 Po co i komu reforma? – Jacek Wciórka
6 Jeżeli nie My… Jeżeli nie Teraz… – Joanna Krzyżanowska-Zbucka
7 Marsz o godność – Marek Balicki
8 Reforma musi się dokonać – Andrzej Cechnicki
9 Zmieniamy polską psychiatrię – Katarzyna Szczerbowska
11 Czego oczekują osoby chorujące psychicznie? – Paweł Bronowski
12 Korzystanie z pomocy to nie wszystko. Wypowiedzi członków Warszawskiego Domu pod Fontanną – Krzysztof Sokołowski, Marcin Letachowicz
14 Program Edukator Praw Obywatelskich – Jacek Bednarzak
15 Starość wyzwanie dla współczesnej cywilizacji – Tadeusz Parnowski
18 Zapobieganie samobójstwom jest zatem zadaniem dla nas wszystkich! – Iwona Koszewska
19 Fundacja eF kropka
20-21 PROGRAM Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego
22 Lista prelegentów Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego
23 Kredyty, kryzysy i spółdzielnie. Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem rozmawia Wiesława Paradowska-Stawczyk
25 Kopciuszek Medycyny. Psychiatria dzieci i młodzieży – Małgorzata Janas-Kozik
26 Rzecznik Praw Dziecka a psychiatria dzieci i młodzieży – Elżbieta Karasek
28 Wołanie o pomoc. Dzieci na krawędzi życia – Agnieszka Gmitrowicz
30 O krok od katastrofy. Zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego – Maciej Pilecki
31 Piękno zespołu. Z Ann-Ritą Gjertzen, Susann Heidi Emaus i Trygve Nissenem członkami Acute Team (Zespół Interwencji Kryzysowej) Centrum Psychiatrii Kliniki Uniwersyteckiej w
Tromsø rozmawia Cezary Żechowski
36 Brakujące ogniwo. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Janusz Chojnowski
38 Z zewnątrz o psychiatrach – Kazimierz Staszewski
39 Patronaty
40 PROGRAM RAMOWY Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego

Jak nas cytować?

Autor – Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Rok; Numer: Strona.
Np.: van Froog NF – Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra 2016; 4(3): 99-100.
Albo tak: van Froog NF. Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra Nr 12 / 2016, str: 99-100.