Kwartalnik Psychiatra

Kwartalnik PSYCHIATRA

Pismo dla PRAKTYKÓW
"Psychiatra" opowiada o współczesnej psychiatrii i współczesnych psychiatrach

Magazyn o psychiatrii i psychiatrach pod red. dr Tomasza Szafrańskiego, wydawany od maja 2013 r., cieszy się ogromnym zainteresowaniem lekarzy psychiatrów z powodu wyjątkowej zawartości oraz trafnego rozłożenia akcentów między sprawami ważnymi i ciekawymi. Jako pismo niezależne i zaangażowane "Psychiatra" zawiera treści dotyczące zagadnień przydatnych w codziennej praktyce lekarzy psychiatrów. W zwięzłej i przystępnej formie zwraca uwagę na tematy nowe i aktualne, ale także na te kontrowersyjne lub mniej znane. Staramy się uczyć, ale chcemy też bawić. W "Psychiatrze" jest miejsce na humor i autoironię. Pokazujemy także styl życia psychiatrów, ich miejsca w kulturze i historii. Penetrujemy również obrzeża psychiatrii. Poza regularnymi wydaniami Psychiatry publikujemy również suplementy i wydania specjalne, czyli bloki tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi lub osobie. "Psychiatra" ukazuje się cztery razy w roku, w atrakcyjnej, dopracowanej graficznie formie, zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak i elektronicznej.

  • Grupa docelowa czytelników pisma to wszyscy polscy psychiatrzy i rezydenci specjalizujący się w psychiatrii, jak również zainteresowani lekarze innych specjalności.

  • Bezpłatna dystrybucja wydań tradycyjnych obejmuje swoim zasięgiem większość sympozjów, zjazdów oraz konferencji psychiatrycznych. Poszczególne wydania są również dostępne u przedstawicieli medycznych współpracujących firm farmaceutycznych.

  • Płatna prenumerata dostępna jest w naszym kiosku internetowym.

  • Wersje cyfrowe wszystkich wydań w postaci e-Booka dostępne są na redakcyjnej stronie internetowej.

KlientKlientKlientKlient

Redakcja

Tomasz Szafrański

Redaktor Naczelny

Kama Pierzgalska

Z-ca Red. Nacz.

Katarzyna Kowalska

Art Director

Witold Szuk

Wydawca

Zamów prenumeratę lub egzemplarze archiwalne >>>

Napisz do redakcji