8 sierpnia 2015

Wydania – PSYCHIATRA. Pismo dla praktyków

44 

43  42  41  40 

39  38 37 36

35 34 33 32

31 30 29 28

27 262524

23222120

19181716

15141312

11100908

07060504

030201

 

 

Kwartalnik Psychiatra – Czasopismo o psychiatrii i psychiatrach dla lekarzy psychiatrów

FB: https://www.facebook.com/psychiatra.czasopismo
Twitter: https://twitter.com/Psychiatra_Mag
Czytelnia: https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/
Kiosk: https://www.psychiatraonline.pl/sklep/

Magazyn o psychiatrii i psychiatrach pod red. dr Tomasza Szafrańskiego, wydawany od maja 2013 r., cieszy się ogromnym zainteresowaniem lekarzy psychiatrów z powodu wyjątkowej zawartości oraz trafnego rozłożenia akcentów między sprawami ważnymi i ciekawymi. Jako pismo niezależne i zaangażowane „Psychiatra” zawiera treści dotyczące zagadnień przydatnych w codziennej praktyce lekarzy psychiatrów. W zwięzłej i przystępnej formie zwraca uwagę na tematy nowe i aktualne, ale także na te kontrowersyjne lub mniej znane. Staramy się uczyć, ale chcemy też bawić. W „Psychiatrze” jest miejsce na humor i autoironię. Pokazujemy także styl życia psychiatrów, ich miejsca w kulturze i historii. Penetrujemy również obrzeża psychiatrii. Poza regularnymi wydaniami Psychiatry publikujemy również suplementy i wydania specjalne, czyli bloki tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi lub osobie. „Psychiatra” ukazuje się cztery razy w roku, w atrakcyjnej, dopracowanej graficznie formie, zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 

 

 

Ablutofobia, ADHD, Agorafobia, Akrofobia, Alkoholowy zespół abstynencyjny, Anhedonia, Anoreksja, Anxiety neurosis, Autyzm, benzodiazepiny, Bezsenność, Błędne koło, Borderline, Bulimia, ChAD, Choroba afektywna, choroba afektywna dwubiegunowa, choroba Alzheimera, Choroba sieroca, choroby psychiczne, Ciąża rzekoma, Czasopismo dla lekarzy psychiatrów, depresja, Depresja poporodowa, Depresja zimowa, Dysgrafia, Dyskalkulia rozwojowa, Dysortografia, Dystymia, Egocentryzm, European Psychiatric Association , farmakologia, Fobia, gazeta psychiatryczna, Hipochondria, Histeria, Homofobia, Jadłowstręt psychiczny, Klaustrofobia, lekarz psychiatra, leki, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, lęk, Lęk przed ciasnymi pomieszczeniami, Lęk wysokości, Mania, napady lęku, Natręctwa, Nerwica, Nerwica hipochondryczna, Nerwica histeryczna, Nerwica lękowa, Nerwica natręctw, neuroleptyki, niepokój, Obsesive Compulsive Disorder, OCD, Osobowość anankastyczna, Osobowość dyssocjalna, otępienie, Pochwica, poczytalność, psyche, psychiatria, psychologia, psychoterapia, psychoza, Psychoza alkoholowa, samobójstwo, schizofrenia, Seksoholizm, Shopoholizm, stres pourazowy, Syndrom chorego budynku, Syndrom KZ, Synestezja, szpital psychiatryczny, Transseksualizm, Upośledzenie umysłowe, urojenia, uzależnienie, zaburzenia afektywne, Zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, Zaburzenia osobowości, Zaburzenia pamięci i intelektu, zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu, zakład psychiatryczny, Zakupoholizm, Zespól lęku panicznego, Zespół Alienacji Rodzicielskiej, Zespół Aspergera, Zespół Korsakowa, Zespół lęku napadowego, Zespół lęku uogólnionego, Zespół paniki, Zespół stresu pourazowego, Zespół zakodowanych reakcji seksualnych, Zoofobia