Numer aktualny

PSYCHIATRA Nr 37 (2/2022 Lato)

ZAMÓW

Rubryki

W NUMERZE:

SPIS TREŚCI:

ROZMOWA

Psychiatria wciąż polityczna? – Z Robertem van Vorenem rozmawia Justyna Wojteczek

PSYCHIATRIA I POLITYKA

Nierozliczeni oprawcy i ich stronnicy – Robert van Moren

Zapiski na marginesie tekstu Roberta Van Vorena – Tadeusz Nasierowski

Pamięć o sprawcach zła – komentarz Jacka Bomby

Syndrom tyrana. Epiparanoia Asiatica – Zenon Waldemar Dudek

RELACJE

Jak zostać psychiatrą? Studia oczami studentów – Jakub Tercz, Aleksandra Hamny

STRONA PREZESA PTP

Podsumowanie kadencji 2019-2022 – Jerzy Samochowiec

STRONA PREZESA PTA

Człowiek czy maszyna – Tomasz Gabryelewicz, Anna Barczak

TEORIA I PRAKTYKA

Przepisy na uzdrowienie psychiatrii amerykańskiej – Janusz Rybakowski

Pierwszy w Polsce Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – Iwona Koszewska

Kazimierza Jankowskiego droga do nowoczesnej psychiatrii. 50-lecie powstania Ośrodka „Synapsis” – Ryszard Praszkier

ICD-11 Zaburzenia nastroju w ICD-11 – Łukasz Święcicki

Pocovidowe historie Cz.2 – Grzegorz Opielak

Przydatność duloksetyny i wenlafaksyny w neurologii i psychiatrii – Grzegorz Opielak

Kariprazyna w praktyce. Opisy przypadków klinicznych

– Chciałbym mieć kota… Historia Pana Krzysztofa – Jolanta Kucharska-Mazur

– Ponownie online – Jerzy Samochowiec

– Trzej pacjenci leczeni kariprazyną – Agata Szulc

– Oswobodzenie z niewoli – Jerzy Samochowiec

– Festina lente – Tomasz Szafrański

Przydatność duloksetyny i wenlafaksyny w neurologii i psychiatrii – Grzegorz Opielak

CICER CUM CAULE

TRANSGRESJE: Detronizacja farmakoterapii? – Marek Krzystanek

CZYTANKI: Ryszard Kulik – Trening Interpersonalny

HISTORIA PSYCHIATRII KRAKOWSKIEJ OD KUCHNI: Przygody demokraty, radykalnego terapeuty systemowego – Jacek Bomba

REZYDENCJA: Trzy zaskoczenia rezydentury – Sylwia Frączkiewicz

PZP: Psychiatryczny lęk wolnopłynący – Ireneusz Cedeński

DOŚWIADCZENIE: Narodziny Rodzica – Jadwiga Myrtiluk

SNOBISTYCZNO-PRETENSJONALNY FELIETON GRAFOMAŃSKO-PLOTKARSKI: Anna Netrebko

i połączone chóry konformistów, oportunistów oraz hipokrytów – Bogusław Habrat

AUTOBUSOWE SUPER-WIZJE: Mam koncepcję, co gorsza – mam ich więcej – Łukasz Święcicki

# #  #

OGŁOSZENIA I REKLAMY:

Kwartalnik Psychiatra – Czasopismo o psychiatrii i psychiatrach dla lekarzy psychiatrów
FB: https://www.facebook.com/psychiatra.czasopismo
Twitter: https://twitter.com/Psychiatra_Mag
Kiosk: https://www.psychiatraonline.pl/sklep/
Wydania archiwalne: https://www.psychiatraonline.pl/wydania-psy/