Powrót choroby Alzheimera do psychiatrii

Tomasz Gabryelewicz
W długoterminowej opiece nad chorymi z otępieniem psychiatria ma znacznie więcej do zaoferowania niż neurologia. BPSD, w przeciwieństwie do zaburzeń poznawczych, są bardziej podatne zarówno na interwencje środowiskowe, jak i farmakologiczne.

Zespół zachodzącego słońca

Radosław Magierski
Termin zespół zachodzącego słońca (ZZS; ang., sundown syndrome, sundowning, nocturnal delirium) jest używany do opisu szerokiego spektrum objawów neuropsychicznych występujących u chorych otępiałych.