Naltrekson w praktyce. Cz. 2

Jarosław Smela, Jolanta Masiak, Anna Makowska, Małgorzata Synowiec, Konrad Leksa
Kontynuacja opisów klinicznych zastosowania naltreksonu u osób z uzależnieniem od alkoholu.

Naltrekson w praktyce

Opracowanie zbiorowe
Skojarzenie terapii farmakologicznej z psychoterapią daje lepsze efekty niż sama psychoterapia i może pomóc w uzyskaniu idealnego celu jakim jest abstynencja.

Ofiary „mokrego władcy rozumu”

Bohdan T. Woronowicz
Przez wiele lat uważano, że tzw. bezpieczna, a więc niezwiązana ze zbyt dużym ryzykiem wystąpienia szkód zdrowotnych, granica wynosi dla mężczyzn 3-4 porcje , a dla kobiet 2 porcje alkoholu dziennie, wypijane przez 5 dni w tygodniu…