Żyje się tylko dwa razy

Tomasz Gabryelewicz
Choroba Alzheimera jest chorobą egalitarną, dotyczy mniej i bardziej znanych. Może mało to odkrywcze, ale czy jest w takim razie coś, co może chronić przed AD? W poszukiwaniu skutecznej protekcji pomaga poznanie czynników ryzyka choroby.

Powrót choroby Alzheimera do psychiatrii

Tomasz Gabryelewicz
W długoterminowej opiece nad chorymi z otępieniem psychiatria ma znacznie więcej do zaoferowania niż neurologia. BPSD, w przeciwieństwie do zaburzeń poznawczych, są bardziej podatne zarówno na interwencje środowiskowe, jak i farmakologiczne.