Naltrekson w praktyce. Cz. 2

Jarosław Smela, Jolanta Masiak, Anna Makowska, Małgorzata Synowiec, Konrad Leksa
Kontynuacja opisów klinicznych zastosowania naltreksonu u osób z uzależnieniem od alkoholu.

Dlaczego alkoholicy nie mogą przestać pić?

Adam Płaźnik
Całe generacje naukowców i lekarzy dobrze żyły i żyją zajmując się problematyką alkoholizmu. Po wielu latach kręcenia się w koło, pojawiła się praca proponująca nową koncepcję mechanizmu kompulsywnego picia alkoholu. Jest całkowicie nowatorskim spojrzeniem na tę problematykę.