Agresja a oddziały psychiatryczne

Grzegorz Opielak
Artykuł niniejszy chciałbym zaadresować głównie do tych, którzy uznają oddziały psychiatryczne za miejsca, w których niemal codziennie zmagamy się z aktami agresji.

Czy klozapina jest naprawdę żądna krwi?

Tomasz Szafrański
W poprzednich artykułach (Psychiatra Nr 22 i Nr 24) opisano korzyści, jakie zastosowanie klozapiny może przynieść u chorych na schizofrenię. Przypomnijmy, że ma też unikalną skuteczność…

Gniew, złość, agresja

Anna Grzywa
Celem pracy jest przedstawienie takich przeżyć, postaw i zachowań jak: gniew, złość i agresja, ze zwróceniem uwagi na różnice między tymi przeżyciami