Ofiary „mokrego władcy rozumu”

Bohdan T. Woronowicz
Przez wiele lat uważano, że tzw. bezpieczna, a więc niezwiązana ze zbyt dużym ryzykiem wystąpienia szkód zdrowotnych, granica wynosi dla mężczyzn 3-4 porcje , a dla kobiet 2 porcje alkoholu dziennie, wypijane przez 5 dni w tygodniu…

ANKIETA – Sprawdź, czy postępujesz rozsądnie

Bohdan T. Woronowicz
Proszę usiąść wygodnie i wziąć do ręki ołówek. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie „czy moje picie zaczyna stawać się problemem?” oraz przed podjęciem decyzji, jak dalej postępować – proszę przypomnieć sobie i zaznaczyć wszystkie pozytywne odpowiedzi

Kwestionariusz „15 pytań”

Roman Pomianowski
Sprawdź, czy problem zadłużenia, niewypłacalności dotyczy Cię osobiście. Odpowiedz szczerze!

Żonglowanie lekami na linii życia

Marek Krzystanek
Psychiatria prewencyjna jest melodią bliskiej przyszłości i nowoczesnym kierunkiem medycyny, który powstaje na naszych oczach.

Karmienie głodomora, czyli szczypta versus ogrom

Maciej Żerdziński
Wypuszczając się poza granice wyznaczone ramami standardu, niejako wypływamy z pacjentem w obszary nieznane. Bez tej lekowej mapy, łatwo utracić pewność siebie: nierzadko dryfujemy wtedy ku mieliznom

Aripiprazol LAI. Czy 1 + 14 = 2 + 1?

Przemysław Bieńkowski
Zmiana ChPL aripiprazolu LAI nabiera znaczenia w kontekście celu stosowania neuroleptyków LAI u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.

Duże i małe zalety wortioksetyny

Tomasz Szafrański
Wortioksetyna jest nowoczesnym lekiem przeciwdepresyjnym zarejestrowanym do leczenia dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

Maurycy Bornsztajn i szpital na Czystem

Katarzyna Prot-Klinger
Szpital zbudowany w 1902 roku (ale pawilon psychiatryczny otworzono już, jako pierwszy, w 1898!) od początku był przez lata przodującym ośrodkiem lecznictwa zamkniętego w Warszawie.

Psychoanaliza na Woli

Cezary Żechowski
Pierwszy rok pracy w oddziale przynosi refleksję, że większość hospitalizowanej młodzieży doświadczyła złożonych traum psychicznych, z czego ok. 30% wykorzystania seksualnego. Pod kątem diagnostycznym rzadko mamy do czynienia z pojedynczymi zaburzeniami…

Pandemiczna wyprawa ornitologiczno-psychiatryczna

Sławomir Murawiec
Obserwacja ptaków już nie jest dla mnie tylko miłym oderwaniem od pracy. Stała się całkiem realną propozycją oddziaływania prozdrowotnego adresowanego do potencjalnie dużej populacji.

Psychologia integralna Junga

Zenon Waldemar Dudek
Psychologia integralna Junga jest pracą nietuzinkową. Przedstawia interdyscyplinarność perspektywy jungowskiej, przekraczającej granice między psychologią, pedagogiką, filozofią, kulturoznawstwem czy religioznawstwem.

Zamieszanie

Ireneusz Cedeński
Ta historia wydarzyła się wiele lat temu. Zatelefonowała do mnie do pracy pewna pani sędzia z sądu rodzinnego z odległego miasta. Miała duży problem.

Starość. Hipermnezja i LGBT

Antoni Jakubczyk
Po długim okresie dojrzałości wypełnionej kreatywnością zaczyna się powolny regres, bardzo mi tu pasują freudowskie koncepcje faz rozwoju (oralna – analna – genitalna). Regresując się, powtarzamy elementy tych faz.

Zaraza

Katarzyna Prot-Klinger
Wydaje się, że wirus – pochodzący od „obcych”, na którego nie ma lekarstwa, odtwarza stare schematy. Tak jak AIDS stał się trądem XX wieku, tak COVID nieświadomie odtwarza lęki związane z AIDS w XXI wieku.

Piwniczne studia nad czynnościami mózgu

Jacek Bomba
Myślenie krakowskich psychiatrów wyróżnia wysiłek scalania wiedzy o człowieku i cierpieniu, zdobytej z perspektyw psychologicznej, socjologicznej i biologicznej.

Tina Turner „Private Dancer”

Mirek Sukiennik
Bohaterka dzisiejszego tekstu to kobieta, która zaznała przemocy domowej i segregacji rasowej, ale dzięki sile charakteru i ciężkiej pracy pokonała największe i najtrudniejsze przeszkody…

Recepta na ruch

Anna Szczegielniak
Na chwilę obecną nie dysponujemy ogólnie obowiązującymi rekomendacjami, które jasno określałyby jaką „dawkę” ćwiczeń fizycznych należałoby umieścić na recepcie dla pacjenta z konkretnymi skargami i rozpoznaniem.

Wielkanoc, zaraza, nadzieja

Jacek Wciórka
Jako psychiatrzy wiemy, że cięższe kryzysy zdrowia psychicznego wnikliwie testują osobiste zasoby nadziei. Jej dostępność pomaga wytrwać i przetrwać, a niedostatek zamyka przyszłość, zaciska przestrzeń, zanurza w rezygnacji.

Nawroty, czy powroty?

Jadwiga Myrtiluk
Tytułowe pytanie jest wynikiem obserwacji zjawiska, jakim jest pamięć. Nie chcę podchodzić do niej szeroko, wręcz przeciwnie – w swojej mikroskali, w swoim mikroświecie. Jej zagadki i niespodzianki bardzo mnie intrygują.

Beskid Niski i Anna Netrebko (oraz reszta świata)

Bogusław Habrat
Miłośnicy klimatów wielokulturowości i naturszczykowstwa raczej mieszali butami błoto w Bieszczadach, niż w Beskidzie Niskim, choć przenikanie kulturowe i zawieruchy były nieporównanie większe i bardziej różnorodne w tym ostatnim…

Psacerki i psacery

Łukasz Święcicki
Swoją drogą, jak wielu ludzi próbuje innych bronić przed nimi samymi, zupełnie nie rozumiejąc, co się tak naprawdę dzieje – to się po prostu nie mieści w głowie.

Od Naczelnego (31)

Tomasz Szafrański
Czekam z podwiniętym rękawem na pierwszą dawkę szczepionki i kibicuję, żeby jak najszybciej udało się zaszczepić wszystkich potrzebujących, w tym wielu naszych pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka…

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne

Tomasz Szafrański
Powstanie punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych (PZK) jest jednym z najbardziej istotnych elementów wprowadzanej reformy psychiatrii środowiskowej.