Żyje się tylko dwa razy

Tomasz Gabryelewicz
Choroba Alzheimera jest chorobą egalitarną, dotyczy mniej i bardziej znanych. Może mało to odkrywcze, ale czy jest w takim razie coś, co może chronić przed AD? W poszukiwaniu skutecznej protekcji pomaga poznanie czynników ryzyka choroby.

Gołdap – go deep, go up!

Ireneusz Cedeński
Jakież to obserwacje i wnioski wyciągają z reformy psychiatrii w Polsce psychiatrzy, którzy z różnych, najczęściej zupełnie od nich niezależnych względów, nie uczestniczą w niej?

Od rodziny nie można uciec

Irena Namysłowska, Cezary Gawryś, Katarzyna Jabłońska
Rozmowa-rzeka dwojga redaktorów „Więzi” z prof. Ireną Namysłowską, psychiatrą i psychoterapeutką, szczególnie zasłużoną we wprowadzeniu w Polsce terapii systemowej rodzin.

Metapsychiatria – Czyli Świat Według Pankiewicza

Piotr Pankiewicz
Metapsychiatria to pojęcie, które jeszcze na dobre nie zakorzeniło się w naszym słowniku. Które zaciekawia, ale też wskazuje, że w psychiatrii jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, nazwane, a może nawet zrozumiane.

Siła kobiet

Katarzyna Prot-Klinger
Carmen jest operą, której treści nie trzeba przywoływać. Tu piszę o Carmen jako patronce kobiet niezależnych, odważnych, gotowych ponieść konsekwencje walki o swoje prawa. Tych, które są dzisiaj na ulicach.

Tęsknota

Jacek Bomba
Wobec ograniczenia gromadzenia się nie odbył się kolejny Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich. Tęskno za zjazdami, ich debatami naukowymi, ale także programem towarzyskim i kulinarnym.

Człowiek kontra wirus

Anna Szczegielniak
Chociaż na pierwszych stronach gazet walczymy z zupełnie nowym zjawiskiem, jakim jest COVID-19, to wokół nas jest o wiele więcej epidemii

Nie pozwalam mówić

Jadwiga Myrtiluk
Mam wrażenie, że sporo osób wokół mnie mówi o rzeczach, o których nie ma pojęcia. Jedną z takich spraw są choroby psychiczne.

Od Naczelnego (30)

Tomasz Szafrański
Oto, ukryta w kowidowej wrzawie, rozpoczęła się cicha batalia, która dotyczy kontynuacji reformy psychiatrii w Polsce. „Mroczne imperium” przeciwników reformy kontratakuje i chce stłumić nową nadzieję…

Czasem słońce, czasem deszcz

Katarzyna Szczerbowska
Rozmowa z Kamilem Lorencem, pomysłodawcą akcji #PoGodnySzlak, który przeszedł około 500 km przez góry Głównym Szlakiem Beskidzkim
w solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi.

Chorzy, czy nieodpowiedzialni?

Roman Pomianowski
Zadłużenie osobiste nie jest zjawiskiem nowym. W ostatnich latach przybrało tak poważne rozmiary, że można traktować je jako nowy problem społeczny

Leczenie obecnością

Katarzyna Szczerbowska
Psychiatria przez dekady doświadczała tego faktu, że nie samym leczeniem człowiek wraca do życia. Potrzeba mu jeszcze innych motywacji, innych nadziei i innych słów. Tu trafiamy w ważny aspekt roli asystenta zdrowienia.

Agomelatyna – krótki i praktyczny przewodnik

Piotr Wierzbiński
Jeśli obiektywnie spojrzeć na liczbę badań i uczestników tych badań, to wydaje się, że agomelatyna jest chyba jednym z najlepiej przebadanych leków przeciwdepresyjnych.