Sto kopert

Ireneusz Cedeński
Wiadomo, że mamy za dużo prawników i za mało lekarzy. Tendencja do unikania pracy wymagającej bezpośredniego zaangażowania i odpowiedzialności na rzecz zajęć związanych ze zdystansowaną obserwacją jest widoczna i w naszej grupie zawodowej

Osobowość borderline

Zenon Waldemar Dudek
Kontrowersje wokół osobowości pogranicza dotyczą niejednoznacznej terminologii i wynikających stąd różnic w opisie zaburzeń (kryteria psychopatologii), a także poglądów na terapię.

Drogowskazy w leczeniu lęku i depresji

Sławomir Murawiec
Drogowskazy ujęte w tej pracy przedstawiają graficznie działanie leków obrazując kliniczny aspekt działania leku. Wpisuje się to w koncepcję „psychofarmakologii swoistego leku”

Witamina D a depresja

Dariusz Włodarek
W sytuacji niedostatecznego wytwarzania witaminy D w organizmie trudno jest zapewnić odpowiednią jej podaż wraz z dietą. Dlatego też większość osób powinna przyjmować ją w postaci suplementów

Zespół zachodzącego słońca

Radosław Magierski
Termin zespół zachodzącego słońca (ZZS; ang., sundown syndrome, sundowning, nocturnal delirium) jest używany do opisu szerokiego spektrum objawów neuropsychicznych występujących u chorych otępiałych.