Zapraszamy do udziału w badaniu dot. diagnostyki schizofrenii.

Zaproszenie dotyczy:
– praktykujących lekarzy psychiatrów oraz
– psychiatrów w trakcie rezydentury pracujących w Polsce.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Marcin Moskalewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety, składającej się z 13 pytań, co zajmie od 2 do 5 minut i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.
Podczas wypełniania kwestionariusza, przed przesłaniem odpowiedzi, można wycofać się w dowolnym momencie, zamykając przeglądarkę.

Link do ankiety: https://forms.gle/XDim91UJ7kWZ17K58

Ankieta nie wymaga wpisania adresów mailowych ani danych osobowych.
Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.
Wyniki badań zostaną opublikowane w naukowych czasopismach. Wszystkie zebrane w badaniu dane będą anonimowe i poufne.
Wypełniając ankietę, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie tych danych.
Państwa adres IP nie zostanie zapisany.

Dodaj komentarz