CZYTANKI

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Polubiec

/

Magnez. Pierwiastek energii – Henryk Dudek

W monografii autor przedstawia najnowsze poglądy na rolę i znaczenie magnezu w ustroju ludzkim, omawia przyczyny jego niedoboru i źródła naturalne oraz fizjopatologię z uwzględnieniem wybranych zespołów chorobowych, profilaktykę i leczenie. Książka jest cenną pozycją w piśmiennictwie polskim.
Przeznaczona jest nie tylko dla lekarzy różnych specjalności, ale także dla osób interesujących się problematyką zdrowia i leczenia chorób.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Polubiec

Henryk Dudek – dr n. med., kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych.
Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie diagnostyczne i kliniczne w zakresie kardiologii, intensywnej terapii i medycyny profilaktycznej. Prowadził badania naukowe w zakresie medycznego znaczenia biopierwiastków w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, współpracował z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie oraz z Phoenix Labs (USA). Stworzył własny system selektywnej suplementacji biopierwiastków, który stosuje w praktyce lekarskiej. Działa na rzecz rozwoju medycyny ortomolekularnej.

MAGNEZ. PIERWIASTEK ENERGII
AUTOR: HENRYK DUDEK
ROK WYDANIA: 2018
LICZBA STRON: 170
WYDANIE: 2
WYDAWNICTWO: ENETEIA
SKLEP.ENETEIA.PL