Zapraszamy na I edycję Stacjonarnej Konferencji „Przyszłość Psychiatrii”, która odbędzie się 2 października 2021 r. w warszawskim hotelu Sound Garden.

Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem objęła prof. dr hab. n. med. Agata Szulc.
Wykłady poprowadzą m.in.: prof. dr hab. med. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, dr. n. med. Sławomir Murawiec.

Celem organizatorów jest zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego w zakresie trzech wybranych bloków tematycznych z zakresu psychiatrii:
– schizofrenii,
– lęku,
– depresji i zaburzeń snu.

Wybrane tematy, które zostaną poruszone podczas Konferencji dotyczyć będą:
– metody diagnozowania schizofrenii,
– rozróżnienie schizofrenii i „psychozy narkotykowej”,
– PSTD,
– lęku w życiu seksualnym,
– zmian w przebiegu depresji i rokowania,
– depresji w otyłości,
– bezsenności.

Organizatorem wydarzenia jest agencja pharmamarketingowa NEO-VINCI, a Partnerem Naukowym Instytut Doskonalenia Klinicznego wraz z Sekcją Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczegółowa agenda, sylwetki prelegentów, pakiety wejściówek znajdziesz na: https://idk.edu.pl/przyszloscpsychiatrii

Kwartalnik Psychiatra jest patronem medialnym konferencji.