W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

XIV Międzynarodową Konferencję „Psychogeriatria 2021. Stan obecny”, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 we Wrocławiu.

Konferencja w 2019 roku została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, stąd liczymy na Państwa obecność. Konferencja planowana jest w formule hybrydowej.

Szczegółowy program, cennik i rejestracja na stronie:
https://psychogeriatria.com.pl/

DATA KONFERENCJI: 24-25 września 2021

MIEJSCE KONFERENCJI: DB Hotel Wrocław | Strzegomska 3 | 53-611 Wrocław

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO: Prof. dr hab. Jerzy Leszek (Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

WYSTĄPIENIA ZNAKOMITYCH PRZEDSTAWICIELI ŚWIATA NAUKI:

Prof. Henry Brodaty (Australia) Prezydent IPA

Prof. Carlos de Mendonca Lima (Szwajcaria) Prezydent Sekcji Psychogeriatrii WHO

Prof. George T. Grossberg (Stany Zjednoczone) Dyrektor Wydziału Psychiatrii Geriatrycznej, Saint Louis University School of Medicine

Prof. Ezio Giacobini (Szwajcaria) Dyrektor z ramienia WHO ds. wprowadzania nowych leków w demencjach

Kwartalnik PSYCHIATRA jest patronem medialnym konferencji