100 LAT PTP

Jerzy Samochowiec

|Prezes PTP od 2019 r.

Obecna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego rozpoczynała się wkrótce po ogromnym sukcesie, jakim była organizacja Kongresu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w Warszawie. Pierwsze takiej rangi międzynarodowe spotkanie naukowe psychiatrów w Polsce, z najliczniejszym w historii udziałem uczestników, było powodem do dumy.

Jesienią 2019 roku wydawało się nam, że mamy jasno określony program na najbliższe trzy lata, wśród najważniejszych celów była dalsza profesjonalizacja naszego Towarzystwa, stworzenie elektronicznego systemu obsługi członków, usprawnienie komunikacji, stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych psychiatrów. Przygotowywaliśmy kolejny 46 Zjazd PTP, którego termin z uwagi na Kongres EPA przesunięto na rok 2020. Zarząd Główny widział potrzebę jeszcze większego zaangażowania w sprawy rozpoczętej reformy, zarówno dotyczącej psychiatrii dorosłych, jak również psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej.

Jeszcze wczesną wiosną 2020 roku zebraliśmy się na posiedzeniu Zarządu w Warszawie, a następnego dnia mieliśmy uczestniczyć w Senacie w debacie poświęconej sprawom psychiatrii dzieci i młodzieży. W trakcie tego posiedzenia przyszła wiadomość o wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wkrótce stało się jasne, że termin 46 Zjazdu PTP trzeba przesunąć o kolejny rok.

Priorytetem stały się bieżące sprawy związane z pandemią, w szybkim tempie przygotowywaliśmy stanowiska i informacje, udostępnialiśmy przydatne rekomendacje innych towarzystw, interweniowaliśmy w sprawach dotyczących opieki nad pacjentami w warunkach pandemii w Ministerstwie Zdrowia i NFZ. Pomimo kolejnych fal pandemii staraliśmy się realizować zamierzone cele.

W tym trudnym czasie pamiętaliśmy, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest organizacją pożytku publicznego o ponad 100-letniej historii. Stowarzyszeniem lekarzy, psychologów i innych profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego, które zawsze było, jest i będzie wrażliwe na potrzeby pacjentów i ich rodzin. Staraliśmy się potwierdzać to w naszych działaniach.

Jestem przekonany, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest towarzystwem naukowym otwartym na wdrażanie do praktyki nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych o osiągnięcia nauk medycznych i nauk pokrewnych. Dzisiaj, kiedy chcemy przekształcać polską psychiatrią w kierunku systemu przyjaznego pacjentom, systemu sprawiedliwego, oferującego wszystkie poziomy wsparcia – od podstawowego do zaawansowanych procedur specjalistycznych – bez dyskryminacji terytorialnej i ekonomicznej, nasze Towarzystwo ma do odegrania ważną rolę.

Mam nadzieję, że zarówno wspierany przez nas III Kongres Zdrowia Psychicznego, jak też 46 Zjazd Psychiatrów Polskich, będą owocowały otwartym dialogiem prowadzącym do odnajdywania najlepszych rozwiązań i wdrażania koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju.

Zarząd Główny PTP zdecydowanie podtrzymuje wyrażone w przeszłości, w swoich uchwałach oraz apelach do Władz Państwowych, pełne poparcie dla reformy opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii polegającej na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi: opieki psychiatrycznej opartej na pryncypiach deinstytucjonalizacji i rozwijania psychiatrii środowiskowej, wprowadzania odpowiedzialności terytorialnej za określoną populację i nowego systemu finansowania opieki sprawowanej przez Centra Zdrowia Psychicznego, zapewnieniu równego dostępu do kompleksowych i różnorodnych świadczeń, w szczególności do opieki środowiskowej, oddziałów dziennych, psychoterapii i gamy świadczeń psychiatrycznych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Osobnym wyzwaniem, które moim zdaniem stoi przed naszym Towarzystwem, jest udział w przygotowaniu koncepcji merytorycznej i organizacyjnej opieki specjalistycznej, czyli programów specjalistycznych leczenia określonych stanów chorobowych oraz opieki wysokospecjalistycznej prowadzonej przez oddziały psychiatryczne, głównie zlokalizowane w strukturach uniwersyteckich Klinik Psychiatrycznych i Instytutów Badawczych. W trakcie Zjazdu PTP w Szczecinie chcemy, wraz z Konsultantem Krajowym, rozpocząć dyskusję nad tworzeniem drugiego i trzeciego poziomu opieki psychiatrycznej, chcemy włączyć w nią Kierowników Klinik i Ordynatorów oddziałów psychiatrycznych, chcemy dyskutować pomysły i potrzeby z reprezentantami naszego środowiska.

Mam głębokie przekonanie, że Polska zasługuje na nowoczesny system ochrony zdrowia psychicznego na miarę XXI wieku. Sprostanie tym palącym wyzwaniom, a pamiętajmy, że niektóre z nich zostały jeszcze bardziej nasilone przez pandemię, wymaga zdecydowanego utrzymania decyzji politycznych dotyczących wprowadzania zmian. Bez wątpienia konieczne jest jak najszybsze zapewnienie finansowania psychiatrii co najmniej na takim poziomie, jak zapewniają to inne kraje Unii Europejskiej, czyli nie mniejszym niż 6% nakładów na służbę zdrowia. To jeden z warunków umożliwiających realizację reformy zgodnie z jej założeniami i dający możliwość zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do skutecznych i nowoczesnych metod leczenia w godnych i przyjaznych warunkach.