WPŁYWOWI PSYCHIATRZY

Pod koniec ubiegłego roku opublikowano zaktualizowany – biorący pod uwagę publikacje ze wszystkich dziedzin, które ukazały się do maja 2020 roku – ranking bibliometryczny najczęściej cytowanych naukowców świata. Ranking został opracowany przez Johna Ioannidisa z Uniwersytetu Stanforda i wsp. na podstawie bazy danych SCOPUS prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier. Zestawienie powstało z uwzględnieniem takich parametrów jak indeks Hirsha, liczba cytowań (z korektą na autocytowania), Impact Factor, miejsce na liście autorów.

TOP 2%

Ranking zawiera nazwiska dwóch procent najczęściej cytowanych naukowców. Wśród prawie 160 tysięcy naukowców reprezentujących 22 dyscypliny naukowe (oraz 176 bardziej szczegółowych dziedzin) znalazło się 726 osób z naszego kraju. Najczęściej cytowanym polskim naukowcem jest nieżyjący już profesor Zdzisław Pawlak, matematyk i informatyk, kolejnym profesor Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN, a podium zamyka profesor Elżbieta Frąckowiak z Politechniki Poznańskiej. Najwięcej osób jest związanych oczywiście z dwiema najważniejszymi uczelniami w naszym kraju: Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Jedynym psychiatrą z Polski na tej prestiżowej liście jest profesor Janusz Rybakowski z Poznania, któremu serdecznie gratulujemy!

W gronie neurologów znalazła się profesor Anna Członkowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na liście dostrzegliśmy również nazwisko współautora Ornitologii terapeutycznej profesora Piotra Tryjanowskiego. [T.Sz.]

Zainteresowanych dalszymi szczegółami odsyłamy do publikacji: Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10):e3000918. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918