RELACJE

Jakub Tercz, Katarzyna Parzuchowska

Teatr Kryzys został zainicjowany i jest prowadzony przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Do jego misji należy pogłębianie rozumienia natury różnych odmian kryzysu za pomocą artystycznych środków wyrazu. Do zespołu należą uzdolnione aktorsko osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Od połowy 2019 roku jego siedzibą jest Dom Kultury Stokłosy w Warszawie. Teatr ma na koncie dwie premiery: autorski „Protest” oraz opartą na powieści Josepha Conrada „Smugę cienia”.

Aktualnie zespół Teatru Kryzys przygotowuje inspirowane dziełem Franza Kafki słuchowisko „Przemiana Salon”, którego myślą przewodnią jest polemika z charakterystyczną dla praskiego pisarza pesymistyczną diagnozą człowieczeństwa za pomocą humoru, inteligencji oraz dobra: być może człowiek, choć niedoskonały, nie musi być skazany na porażkę. Premiera „Przemiana Salonu” odbędzie się w grudniu 2020. Działanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcia powstały podczas warsztatów i prób „Przemiana Salonu”, jeszcze gdy planowano wystawienie spektaklu, który w związku z pandemią przekuto w słuchowisko.

Patrony medialny: „PSYCHIATRA. Pismo dla Praktyków”