Od Naczelnego (27)

Tomasz Szafrański
Tak, przyznaję, że tytuły są czasami bez sensu, ale ich wymyślanie daje dużo radości

Nauka i wartości. Dwie ręce, dwoje oczu

Z Billem Fulfordem, kierownikiem International Network for Philosophy and Psychiatry o współczesnej oraz przyszłej psychiatrii rozmawiają Justyna Rynkiewicz, Grzegorz Michalik i Maciej Wodziński

INPP 2019

Fundacja OSFP od 4 lat organizuje ogólnopolskie i interdyscyplinarne konferencje humanistyczne na temat zdrowia psychicznego, zapraszając do współpracy filozofów, etyków, fenomenologów, literaturoznawców, kognitywistów, psychiatrów, terapeutów, artystów i pacjentów.

Rola psychiatrii w czasach niepewności

Łukasz Cichocki
Jak to jest, że w czasach, kiedy większość z nas żyje w dobrobycie, w sensie materialnym niczego nam nie brakuje, czujemy się zagubieni, niepewni, odczuwamy lęk?

Leczenie lęku – metaanalizy a praktyka kliniczna

Przemysław Bieńkowski, Sławomir Murawiec
Przychodzą do mnie do gabinetu pacjenci skarżący się na różne postacie lęku, między innymi osoby, u których rozpoznaję lęk uogólniony. Jak ich leczyć farmakologicznie?

Klozapina i sprawy sercowe

Tomasz Szafrański
Kontynuując cykl artykułów poświęconych klozapinie, nadszedł czas na to, aby „popatrzeć w serce”

Psychopasje

„Psychopasje, czyli psychiatrzy i ich pasje” – to tytuł sesji przeprowadzonej podczas konferencji Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Arłamowie.

Twórcy chorzy. Część 1

Anna Grzywa
Pogląd, że geniusz i szaleństwo są sobie bliskie sięga czasów starożytnych. Geniusz w mitologii rzymskiej był bóstwem personifikującym honor i potencję duchową mężczyzny.

Rozmów o Człowieku ciąg dalszy…

Dominika Dudek
O wielkim sercu, o prawdzie i kłamstwie oraz o tym, co kryje się pomiędzy ładem a bezładem, czyli Rozmów o Człowieku ciąg dalszy

Zabawa w chowanego

Adam Płaźnik
Bardzo szanuję czasopisma takie jak Nature czy Science także za to, że od czasu do czasu publikują artykuły naukowe mające charakter obserwacyjny

Karmienie i seks

Anna Tanalska-Dulęba
„…jestem w tej chwili matką karmiącą (…). Czytam (w artykule z innego numeru), że można się kochać przy dziecku, że można się masturbować (…).

Specjalista w kolejce do specjalisty

Ireneusz Cedeński
Wiele lat temu, kiedy moja grafomania była jeszcze w uśpieniu, w biuletynie OIL znalazłem list otwarty pewnej emerytowanej Pani Profesor

Orfeusz i Eurydyka

Katarzyna Prot-Klinger
Tematem ostatniej Konferencji Trzech Sekcji była „Zależność, miłość, separacja”. Zostałam zaproszona do wygłoszenia wykładu „ilustrowanego fragmentami oper”.

Adiustacje Jasia

Jacek Bomba
Jaś Masłowski wzbogacił znacząco dorobek popularyzatorski psychiatrii. Raczej nie zajmował się gotowaniem. Dnie spędzał przy biurku należącym do Brzezickiego, a wieczory

Lit. Niezwykły lek w psychiatrii

Janusz Rybakowski
Kto mógłby dzisiaj napisać książkę o solach litu? Odpowiedź jest oczywista. Jestem właśnie po lekturze 25 rozdziałów fascynującej książki profesora Janusza Rybakowskiego

Moja walka o dostęp do e-Recept

Antoni Jakubczyk
Moją Walkę rozpocząłem ok 3. miesiące temu. Zacząłem od zadania pytania w Google. Z licznych odpowiedzi dostałem link do „rpwdl”

Temat numeru

Jadwiga Myrtiluk
Gazety, które czasem kupuję, wracają do podobnych haseł, tematów przewodnich, ale także i klisz.

Epidemia wypalenia

Anna Szczegielniak
Poniedziałki na moim oddziale rządzą się swoimi prawami, którym zdecydowanie bliżej do Dzikiego Zachodu