Pobudzenie i agresja w przebiegu otępienia

Tomasz Gabryelewicz
Termin otępienie kojarzy się przede wszystkim z upośledzeniem sprawności poznawczej, ale u ponad 90% chorych z rozpoznaniami różnych typów otępień występują również objawy pozapoznawcze

Naltrekson w praktyce. Cz. 2

Jarosław Smela, Jolanta Masiak, Anna Makowska, Małgorzata Synowiec, Konrad Leksa
Kontynuacja opisów klinicznych zastosowania naltreksonu u osób z uzależnieniem od alkoholu.

Programy wsparcia i pomocy osobom zadłużonym

Roman Pomianowski
Jeśli uda się mi przekonać Czytelników do spojrzenia na swoje dotychczasowe działania zawodowe z dodatkowej, proponowanej tu perspektywy – teorii wyuczonej bezradności, to korzyści odnieść powinni wszyscy.

Wczesne otępienie

Tomasz Gabryelewicz
Termin otępienie (demencja) kojarzy się głównie z podeszłym wiekiem. Niestety otępienie dotyczy również osób młodszych. Ważne jest, aby wiedzieć, że termin otępienie w AD o wczesnym początku nie oznacza wczesnego stadium AD.

Naltrekson w praktyce

Opracowanie zbiorowe
Skojarzenie terapii farmakologicznej z psychoterapią daje lepsze efekty niż sama psychoterapia i może pomóc w uzyskaniu idealnego celu jakim jest abstynencja.

Kwetiapina i kwestia czasu

Grzegorz Opielak
Działanie i potencjalne korzyści związane ze stosowaniem kwetiapiny w zależności od formy podania i uwalniania leku.

Asystenci zdrowienia – eksperci w byciu człowiekiem?

Maciej Wodziński
Asystenci zdrowienia, jako osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego mają własny zapas doświadczeń, którym dzielą się z pacjentami, a które nie są po prostu dostępne tradycyjnie rozumianym ekspertom.

Ofiary „mokrego władcy rozumu”

Bohdan T. Woronowicz
Przez wiele lat uważano, że tzw. bezpieczna, a więc niezwiązana ze zbyt dużym ryzykiem wystąpienia szkód zdrowotnych, granica wynosi dla mężczyzn 3-4 porcje , a dla kobiet 2 porcje alkoholu dziennie, wypijane przez 5 dni w tygodniu…

ANKIETA – Sprawdź, czy postępujesz rozsądnie

Bohdan T. Woronowicz
Proszę usiąść wygodnie i wziąć do ręki ołówek. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie „czy moje picie zaczyna stawać się problemem?” oraz przed podjęciem decyzji, jak dalej postępować – proszę przypomnieć sobie i zaznaczyć wszystkie pozytywne odpowiedzi

Kwestionariusz „15 pytań”

Roman Pomianowski
Sprawdź, czy problem zadłużenia, niewypłacalności dotyczy Cię osobiście. Odpowiedz szczerze!

Żonglowanie lekami na linii życia

Marek Krzystanek
Psychiatria prewencyjna jest melodią bliskiej przyszłości i nowoczesnym kierunkiem medycyny, który powstaje na naszych oczach.

Karmienie głodomora, czyli szczypta versus ogrom

Maciej Żerdziński
Wypuszczając się poza granice wyznaczone ramami standardu, niejako wypływamy z pacjentem w obszary nieznane. Bez tej lekowej mapy, łatwo utracić pewność siebie: nierzadko dryfujemy wtedy ku mieliznom

Aripiprazol LAI. Czy 1 + 14 = 2 + 1?

Przemysław Bieńkowski
Zmiana ChPL aripiprazolu LAI nabiera znaczenia w kontekście celu stosowania neuroleptyków LAI u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.

Duże i małe zalety wortioksetyny

Tomasz Szafrański
Wortioksetyna jest nowoczesnym lekiem przeciwdepresyjnym zarejestrowanym do leczenia dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne

Tomasz Szafrański
Powstanie punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych (PZK) jest jednym z najbardziej istotnych elementów wprowadzanej reformy psychiatrii środowiskowej.

PZK – Serce Centrum Zdrowia Psychicznego

Maria Cichocka, Dominika Dąbrowiecka
Refleksje na temat działalności Punktów Zgłoszeniowo Koordynacyjnych z perspektywy osób w nim zatrudnionych na podstawie ponad dwuletniego doświadczenia pracy PZK w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Słowa mają moc. Medialny obraz zdrowia psychicznego [Raport]

Raport Medialny
Depresja czy schizofrenia występują tak samo powszechnie jak cukrzyca czy alergia. Na tematyce zdrowia psychicznego stale ciążą jednak uprzedzenia i stereotypy oraz daleko idąca stygmatyzacja osób z zaburzeniami psychicznymi. Jaki obraz wyłania się z mediów?

Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi.

Sławomir Murawiec
Kampania społeczna na rzecz zmiany języka używanego w przestrzeni publicznej dotyczącego problemów zdrowia psychicznego i ich leczenia, adresowana do dziennikarzy, mediów, twórców kultury i polityków.

Narcyzm

Anna Grzywa
Osobowość narcystyczna powoduje poczucie własnej wyższości, czyli jest wielkościowa, demonstruje zachowania mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia swoimi sukcesami, ale przy braku zainteresowania czy uznania otoczenia bardzo boleśnie to przeżywa

Chorzy, czy nieodpowiedzialni? Cz. 1

Roman Pomianowski
Zadłużenie osobiste nie jest zjawiskiem nowym. W ostatnich latach przybrało tak poważne rozmiary, że można traktować je jako nowy problem społeczny