Psychiatria w Szczecinie

Jerzy Samochowiec, Justyna Pełka-Wysiecka, Barbara Moręgiel-Naprawa
Historia, współczesność i przyszłość szczecińskiej psychiatrii na tle Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM

Jak minimalizować ryzyko metaboliczne kwetiapiny?

Jerzy Samochowiec, Tomasz Szafrański
Kwetiapina jest lekiem szeroko stosowanym w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych. Jest lekiem skutecznym, ale jej stosowanie może czasami wiązać się z…