Psychiatrzy w anegdocie! (Anna Netrebko i reszta świata)

Bogusław Habrat
Tym razem miał być felieton sprowokowany artykułem o kobietach dyrygentkach, opublikowany w czasopiśmie tzw. symetrystów, ale Naczelny wyraził dezaprobatę objawiającą się słynnym wzgardliwym przemilczeniem. I zasugerował, że bardziej adekwatnym byłoby zajęcie się przedłużającym się bezwstydnie stuleciem PTP.

Beskid Niski i Anna Netrebko (oraz reszta świata)

Bogusław Habrat
Miłośnicy klimatów wielokulturowości i naturszczykowstwa raczej mieszali butami błoto w Bieszczadach, niż w Beskidzie Niskim, choć przenikanie kulturowe i zawieruchy były nieporównanie większe i bardziej różnorodne w tym ostatnim…

Ayahuasca – perspektywa addyktologiczna

Bogusław Habrat
Temat „cudownych ziół na wszystko” w terapii różnorakich, najczęściej ogólnikowo określonych, zaburzeń neuropsychiatrycznych wraca jak melodyjka w głowie padaczkowca.

Zaklepuję! (Anna Netrebko i reszta świata)

Bogusław Habrat
Zaklepuję! Zaklepuję, że jako pierwszy opisałem zjawisko psychopatologiczne, które polega na tym, że czasy zarazy wyzwoliły w psychiatrach trudną do pohamowania…

Psychopasje

„Psychopasje, czyli psychiatrzy i ich pasje” – to tytuł sesji przeprowadzonej podczas konferencji Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Arłamowie.

Shark Magazine by Shark Themes