Dziękuję za zaufanie

Jadwiga Myrtiluk
Relacja nie jest zjawiskiem jednostronnym. Coś daje jedna osoba, coś daje druga, obie przyjmują. Dotyczy to również zaufania w relacji pacjent – lekarz. Gdyby psychiatra nie miał do mnie zaufania, nie pozwoliłby mi kontrolować swojego leczenia.

Nawroty, czy powroty?

Jadwiga Myrtiluk
Tytułowe pytanie jest wynikiem obserwacji zjawiska, jakim jest pamięć. Nie chcę podchodzić do niej szeroko, wręcz przeciwnie – w swojej mikroskali, w swoim mikroświecie. Jej zagadki i niespodzianki bardzo mnie intrygują.

Jak odnaleźć siłę?

Jadwiga Myrtiluk
Skąd ludzie biorą moc, by codziennie rano wstać z łóżka? Co jest dla nich motywacją, gdy ich stan psychiczny czy samopoczucie wcale nie są dobre?

Przyjemność

Jadwiga Myrtiluk
W życiu każdego z nas są momenty, gdy jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości. Co to oznacza? Że jesteśmy na swoim miejscu

Postanowienia a schizofrenia

Jadwiga Myrtiluk
Co roku staję przed pokusą wymyślenia postanowień noworocznych. Dlaczego pokusą? Odpowiedź jest banalna: tylko podczas planowania jest przyjemnie.

Temat numeru

Jadwiga Myrtiluk
Gazety, które czasem kupuję, wracają do podobnych haseł, tematów przewodnich, ale także i klisz.

Narzędzia

Jadwiga Myrtiluk
To, o czym piszę, to naprawdę nie jest jakiś tani zabieg motywacyjny. Chodzi tylko o to, żeby w dobrym momencie zastosować odpowiednie narzędzie.