Rola układu glutaminianergicznego w depresji

Adam Płaźnik
Nie ulega wątpliwości, że odkrycie szybkiego efektu przeciwdepresyjnego ketaminy po jej jednorazowym podaniu było najważniejszym odkryciem w psychiatrii i neuronauce w ostatnich latach.

Dlaczego alkoholicy nie mogą przestać pić?

Adam Płaźnik
Całe generacje naukowców i lekarzy dobrze żyły i żyją zajmując się problematyką alkoholizmu. Po wielu latach kręcenia się w koło, pojawiła się praca proponująca nową koncepcję mechanizmu kompulsywnego picia alkoholu. Jest całkowicie nowatorskim spojrzeniem na tę problematykę.

Zabawa w chowanego

Adam Płaźnik
Bardzo szanuję czasopisma takie jak Nature czy Science także za to, że od czasu do czasu publikują artykuły naukowe mające charakter obserwacyjny

Ketamina redivivus

Adam Płaźnik
Niedawno ukazała się w Science praca, która wskazuje na inne możliwe mechanizmy szybkiego efektu przeciwdepresyjnego ketaminy.

Leki serotoninergiczne po 40 latach

Adam Płaźnik
Jak na przestrzeni lat zmieniła się nasza wiedza na temat roli układu serotoninergicznego, a także, jaki postęp dokonał się w stosowaniu leków psychotropowych

Społeczny transfer bólu

Adam Płaźnik
Potocznie mówi się, że bolą oczy, kiedy widzimy, jak komuś dzieje się krzywda. To oczywiście jest przenośnia, ale czy opisane zjawisko ma swoje podłoże neurobiologiczne?