Piękny Umysł

Magazyn zdrowia psychicznego

 

Nr: 1
Data wydania: 2017, Kwiecień
Stron: 40

PIĘKNY UMYSŁ ukazał się nakładem wydawców kwartalnika „Psychiatra” z okazji Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Zdrowia Psychicznego, zaś większość tekstów jest pośrednio lub bezpośrednio związana z tematyką kongresu i została przygotowana przez osoby zaangażowane w organizację tego wydarzenia i biorące w nim czynny udział w dniu 8 maja, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Tytuł gazety nawiązuje oczywiście do znanej książki i nagrodzonego kilkoma Oscarami filmu opowiadającego o życiu profesora Johna Nasha Jr. – matematyka i noblisty w dziedzinie ekonomii – który chorował na schizofrenię. Wybierając ten tytuł mieliśmy jednak na myśli szerszy kontekst zdrowia psychicznego, miejsca osób cierpiących na różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne w społeczeństwie, ale także zdrowia psychicznego w ogóle. Bo ludzki umysł, sam w sobie, jest chyba najpiękniejszym wytworem ewolucji – czasem jednak, niestety, wymagającym pomocy lub opieki.
Mamy nadzieję, że idee i cele Ogólnopolskiego Kongresu Zdrowia Psychicznego będą realizowane, że kapitał społeczny, który wokół Kongresu udało się zbudować będzie owocował długo oczekiwaną poprawą w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce, ale też, że „Piękny Umysł” będzie mógł dalej towarzyszyć Państwu w tych koniecznych zmianach.
Chcielibyśmy, aby to czasopismo stało się forum wymiany poglądów dla wszystkich osób i środowisk, dla których ważne są sprawy zdrowia psychicznego. Chcielibyśmy w przyszłości poruszać różne tematy, pokazywać różne perspektywy: pacjentów, ich rodzin, profesjonalistów zajmujących się sprawami zdrowia psychicznego, polityków. Zamierzamy opowiadać o przykładach „dobrych praktyk” – w tym numerze publikujemy rozmowę Cezarego Żechowskiego z członkami zespołu terapeutycznego z Tromsø w Norwegii. Jest to opis jednego ze środowiskowych modeli organizowania pomocy profesjonalnej w obszarze zdrowia psychicznego, a właśnie w stronę takich modeli pomocy ma być reformowana opieka psychiatryczna w naszym kraju. Będziemy również starać się mówić o tym, co tu i teraz możemy robić dla zdrowia psychicznego nas samych i naszych bliskich. Profilaktyka zdrowia psychicznego jest niezwykle ważna i może być równie efektywna jak prewencja cukrzycy, chorób serca czy nowotworów.
Dziękuję wydawnictwu Mediadore i Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia” za wsparcie idei wydania tego numeru dla uczestników Kongresu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim autorom publikowanych artykułów, bardzo dziękuję także tym, którzy nadesłali do nas teksty, z których publikacji z racji ograniczonej objętości numeru musieliśmy tym razem zrezygnować. Zachęcamy jednak do dalszej współpracy w przyszłości – już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swoimi refleksjami z Kongresu do nadsyłania ich do redakcji lub na adres e-mail: pieknyumysl@zdrowiepsychiczne.com
Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

Spis treści:

2 List otwarty środowisk pacjentów do Premier Rządu RP.
5 Po co i komu reforma? – Jacek Wciórka
6 Jeżeli nie My… Jeżeli nie Teraz… – Joanna Krzyżanowska-Zbucka
7 Marsz o godność – Marek Balicki
8 Reforma musi się dokonać – Andrzej Cechnicki
9 Zmieniamy polską psychiatrię – Katarzyna Szczerbowska
11 Czego oczekują osoby chorujące psychicznie? – Paweł Bronowski
12 Korzystanie z pomocy to nie wszystko. Wypowiedzi członków Warszawskiego Domu pod Fontanną – Krzysztof Sokołowski, Marcin Letachowicz
14 Program Edukator Praw Obywatelskich – Jacek Bednarzak
15 Starość wyzwanie dla współczesnej cywilizacji – Tadeusz Parnowski
18 Zapobieganie samobójstwom jest zatem zadaniem dla nas wszystkich! – Iwona Koszewska
19 Fundacja eF kropka
20-21 PROGRAM Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego
22 Lista prelegentów Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego
23 Kredyty, kryzysy i spółdzielnie. Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem rozmawia Wiesława Paradowska-Stawczyk
25 Kopciuszek Medycyny. Psychiatria dzieci i młodzieży – Małgorzata Janas-Kozik
26 Rzecznik Praw Dziecka a psychiatria dzieci i młodzieży – Elżbieta Karasek
28 Wołanie o pomoc. Dzieci na krawędzi życia – Agnieszka Gmitrowicz
30 O krok od katastrofy. Zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego – Maciej Pilecki
31 Piękno zespołu. Z Ann-Ritą Gjertzen, Susann Heidi Emaus i Trygve Nissenem członkami Acute Team (Zespół Interwencji Kryzysowej) Centrum Psychiatrii Kliniki Uniwersyteckiej w
Tromsø rozmawia Cezary Żechowski
36 Brakujące ogniwo. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Janusz Chojnowski
38 Z zewnątrz o psychiatrach – Kazimierz Staszewski
39 Patronaty
40 PROGRAM RAMOWY Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego

Jak nas cytować?

Autor – Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Rok; Numer: Strona.
Np.: van Froog NF – Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra 2016; 4(3): 99-100.
Albo tak: van Froog NF. Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra Nr 12 / 2016, str: 99-100.