Psychopasje

„Psychopasje, czyli psychiatrzy i ich pasje” – to tytuł sesji przeprowadzonej podczas konferencji Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Arłamowie.

Twórcy chorzy. Część 1

Anna Grzywa
Pogląd, że geniusz i szaleństwo są sobie bliskie sięga czasów starożytnych. Geniusz w mitologii rzymskiej był bóstwem personifikującym honor i potencję duchową mężczyzny.

Rozmów o Człowieku ciąg dalszy…

Dominika Dudek
O wielkim sercu, o prawdzie i kłamstwie oraz o tym, co kryje się pomiędzy ładem a bezładem, czyli Rozmów o Człowieku ciąg dalszy

Zabawa w chowanego

Adam Płaźnik
Bardzo szanuję czasopisma takie jak Nature czy Science także za to, że od czasu do czasu publikują artykuły naukowe mające charakter obserwacyjny

Karmienie i seks

Anna Tanalska-Dulęba
„…jestem w tej chwili matką karmiącą (…). Czytam (w artykule z innego numeru), że można się kochać przy dziecku, że można się masturbować (…).

Specjalista w kolejce do specjalisty

Ireneusz Cedeński
Wiele lat temu, kiedy moja grafomania była jeszcze w uśpieniu, w biuletynie OIL znalazłem list otwarty pewnej emerytowanej Pani Profesor

Orfeusz i Eurydyka

Katarzyna Prot-Klinger
Tematem ostatniej Konferencji Trzech Sekcji była „Zależność, miłość, separacja”. Zostałam zaproszona do wygłoszenia wykładu „ilustrowanego fragmentami oper”.

Adiustacje Jasia

Jacek Bomba
Jaś Masłowski wzbogacił znacząco dorobek popularyzatorski psychiatrii. Raczej nie zajmował się gotowaniem. Dnie spędzał przy biurku należącym do Brzezickiego, a wieczory

Lit. Niezwykły lek w psychiatrii

Janusz Rybakowski
Kto mógłby dzisiaj napisać książkę o solach litu? Odpowiedź jest oczywista. Jestem właśnie po lekturze 25 rozdziałów fascynującej książki profesora Janusza Rybakowskiego

Moja walka o dostęp do e-Recept

Antoni Jakubczyk
Moją Walkę rozpocząłem ok 3. miesiące temu. Zacząłem od zadania pytania w Google. Z licznych odpowiedzi dostałem link do „rpwdl”

Temat numeru

Jadwiga Myrtiluk
Gazety, które czasem kupuję, wracają do podobnych haseł, tematów przewodnich, ale także i klisz.

Epidemia wypalenia

Anna Szczegielniak
Poniedziałki na moim oddziale rządzą się swoimi prawami, którym zdecydowanie bliżej do Dzikiego Zachodu

Między nami pacjentami

Łukasz Święcicki
Kiedyś, ponad trzy lata temu, obiecywałem, że jeszcze napiszę o pacjentach, którzy leżeli razem ze mną w oddziale neurochirurgii

Od Naczelnego (26)

Tomasz Szafrański
Nowy Prezes PTP Jerzy Samochowiec w swoim wystąpieniu powiedział o swojej wizji modernizacji i profesjonalizacji Towarzystwa – przecież za rok będziemy świętowali stulecie utworzenia PTP!

Agresja a oddziały psychiatryczne

Grzegorz Opielak
Artykuł niniejszy chciałbym zaadresować głównie do tych, którzy uznają oddziały psychiatryczne za miejsca, w których niemal codziennie zmagamy się z aktami agresji.

Wyleczysz, gdy leczysz. Rozmowa o depresji.

z Dariuszem Wasilewskim rozmawia Tomasz Szafrański
Nie ulega wątpliwości, że o depresji mówi się teraz dużo i kolejne akcje „odczarowujące” ten temat mnożą się jak grzyby po deszczu.

Promazyna – dla kogo ten lek?

Dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska
Drogi czytelniku! Publikację tę poświęcam lekowi, który jest znany od dziesięcioleci, ale w ostatnich latach nieco zapomniany.

Czy klozapina jest naprawdę żądna krwi?

Tomasz Szafrański
W poprzednich artykułach (Psychiatra Nr 22 i Nr 24) opisano korzyści, jakie zastosowanie klozapiny może przynieść u chorych na schizofrenię. Przypomnijmy, że ma też unikalną skuteczność…