RECENZJE

/

Vittorio Lingiardi i Nancy McWilliams – Podręcznik Diagnozy Psychodynamicznej

Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

W naszej ulubionej serii „Psychiatria i Psychoterapia” ukazał się 2 tom Podręcznika Diagnozy Psychodynamicznej pod redakcją Vittorio Lingiardi i Nancy McWilliams.

Vittorio Lingiardi jest profesorem psychologii dynamicznej i byłym dyrektorem programu psychologii klinicznej na Sapienza University of Rome, zaś często goszcząca w Polsce Nancy McWilliams, profesorem wizytującym w Graduate School of Applied and Professional Psychology na Rutgers University w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.

Zachęcaliśmy już do zapoznania się PDM-2 w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że ten podręcznik został przygotowany po to, aby opracowywać przypadek pacjenta i planować terapię, i jest on dopełnieniem diagnozy w systemie DSM-5lub ICD-10. Diagnoza psychodynamiczna uwzględnia trzy wymiary funkcjonowania jednostki: wzorce osobowości (oś P), profile funkcjonowania psychicznego (oś M) oraz sposoby doświadczania objawów (oś S). Jak czytamy w opisie książki, do organizacji sponsorujących PDM-2 należą m.in.: Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne, Sekcja Psychoanalizy Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalizy i Psychoterapii Relacyjnej czy Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Psychoanalizy Klinicznej.
Drugi tom PDM-2 porusza problemy zdrowia psychicznego w okresie adolescencji. Inaczej niż w przypadku osób dorosłych, diagnoza młodzieży rozpoczyna się od funkcjonowania psychicznego, ponieważ kwestie rozwojowe (oś M) zazwyczaj mają pierwszeństwo przed nowo powstającymi wzorcami osobowości (oś P). Ze względu na różne poziomy i wzorce wykorzystywane do opisywania funkcjonowania psychicznego w dzieciństwie i adolescencji, te dwa stadia życia zostały omówione oddzielnie.

Książka jest bardzo jasno i przystępnie napisana. Zilustrowana materiałem klinicznym, zawierająca obok opisów empirycznych opisy reakcji przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych, opisy subiektywnych doświadczeń. Całość pomaga w zrozumieniu adolescentów, którzy trafiają do nas po pomoc. Wkrótce ukaże się ostatnia część podręcznika – (dzieciństwo, niemowlęctwo, przykłady kliniczne) [TSZ].

Więcej na temat wydawnictw UJ na stronie www.wuj.pl.

Dodaj komentarz