RELACJE

Dominika Dudek

͢

Gościem styczniowych Rozmów o Człowieku był prof. Leszek Balcerowicz. Spotkał się z bardzo licznie zgromadzoną widownią, aby opowiedzieć o wpływie ustrojów na pozycję i warunki życia człowieka. Przekonywał, że doraźne korzyści materialne mogą prowadzić do katastrofalnych skutków w perspektywie długoterminowej. Opowiadał się za równością szans oraz za wolnością gospodarczą. Udowadniał, że nie da się oddzielić ekonomii i rozwoju gospodarczego od demokracji, wolności i praworządności.

Bardzo dosadnie wyrażał pogląd o prymacie społeczeństwa obywatelskiego nad państwem. Podczas długiej dyskusji nie unikał odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących przemian ustrojowych, zainicjowanych w 1989 roku jako tzw. plan Balcerowicza. Spotkanie wzbudziło bardzo żywe emocje: od entuzjastycznych wypowiedzi, że dzięki działalności prof. Balcerowicza Polska stała się nowoczesnym państwem i szybko odeszła od gospodarki socjalistycznej, po głosy potępienia za złamane życie tych, którzy nie poradzili sobie w okresie gwałtownych przemian.

Kolejne, lutowe spotkanie to całkowita zmiana klimatu i tematu. Moimi rozmówcami byli: rabinka Małgorzata Kordowicz, jezuita ks.dr Jacek Prusak oraz sufi Andrzej Saramowicz. Zaproszeni zostali, aby dyskutować o tolerancji w religiach Księgi. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania, czy poszczególne religie są tolerancyjne, czy osoba ortodoksyjna może być tolerancyjna i skąd bierze się ekstremizm i fanatyzm religijny? Pytałam też o osobiste doświadczenia: czy wyznawcy judaizmu i islamu spotykają się w dzisiejszej Polsce z przejawami nietolerancji? Tym razem w dużym stopniu głos miała młodzież z grupy Niezwolnieni z Tolerancji, która współorganizowała spotkanie i podjęła dyskusję z gośćmi.

DD i Niezwolnieni z Tolerancji

W marcu Rozmowy o Człowieku powróciły do zagadnień medycznych. Do auli Polskiej Akademii Umiejętności przyjechał z Gliwic prof. Adam Maciejewski – wybitny chirurg transplantolog, który jako pierwszy w Polsce podjął się przeszczepu twarzy. Wielu z nas śledziło losy Grzegorza Galasińskiego, któremu w 2013 roku maszyna do pakowania kostki brukowej zdarła twarz. Obrażenia 33-latka były tak duże, że w dłuższej perspektywie nie miałby szans na przeżycie. Drugą pacjentką była 26-letnia kobieta, od dzieciństwa cierpiąca na nerwiakowłókniakowatość. Obu tym osobom przeszczep twarzy wykonany przez prof. Maciejewskiego uratował życie. A całkiem niedawno poruszyła nas historia 6-letniego dziś chłopca, który pięć lat temu połknął tzw. kreta. W następstwie tego nieszczęśliwego wypadku doszło u niego do martwicy narządów głowy i szyi, tj. nasady języka, krtani, gardła, tchawicy i przełyku aż do poziomu żołądka. I w tym przypadku prof. Maciejewski dokonał cudu wykonując u dziecka wielonarządową transplantację. O tych i jeszcze kilku innych przypadkach opowiadał nam, pokazując przy tym dokumentację fotograficzną. Drastyczne niekiedy zdjęcia i historie pacjentów przywołują pytania o granice cierpienia i wytrzymałości ludzkiej psychiki. Profesor Maciejewski współpracuje z psychologami, a czasem psychiatrami, gdyż zdaje sobie sprawę, że na długoterminowy wynik takich zabiegów w istotnym stopniu wpływa kondycja psychiczna chorego.

Dodaj komentarz