Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w czasie pandemii

Zespół CZP Koszalin

/

Podjęliśmy walkę z niewidzialnym, z założenia śmiertelnym wrogiem. Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie zamieniliśmy w odizolowaną „wyspę” ze śluzami.

Środa, 4 marca 2020 roku. W Polsce odnotowany jest pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Wprawdzie daleko od nas, bo w Zielonej Górze, ale natychmiast wprowadzamy zakaz odwiedzin pacjentów naszych oddziałów, a 9 marca wstrzymujemy przepustki hospitalizowanym pacjentom. Sami zaczynamy stosować odzież ochronną. Opracowujemy procedury zachowań i postępowań w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem. Już w nocy z 11 na 12 marca mamy możliwość ich przetestowania – trafia do nas pacjent z oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego z podejrzeniem zarażenia COVID-19. Procedury działają, a pacjent okazał się zdrowy. Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie zamieniliśmy w odizolowaną „wyspę” ze śluzami, gdzie odbywa się dezynfekcja wchodzących do Centrum oraz sprawdza objawy zarażenia. Ruch pacjentów jest koordynowany. Personel zabezpieczony i przeszkolony. Wszystko działa. Do tego stopnia, że gdy mamy drugi alarm, czyli wysoką gorączkę u hospitalizowanego pacjenta, wszystko odbywa się prawie bez słów. Izolacja, badania, dezynfekcja, wyniki… Alarm okazuje się fałszywy, ale potrzebny. Procedury przećwiczone!

Od marca 2020 roku znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Podjęliśmy walkę z niewidzialnym, z założenia śmiertelnym wrogiem. Zaadaptowaliśmy proces leczenia do nowych warunków, zmniejszając do minimum zagrożenie zarażenia pacjentów i personelu. Jest to możliwe, ponieważ od 01.09.2018 r. wraz z całym zespołem budujemy Centrum oraz (inne niż w szpitalach psychiatrycznych) zasady jego funkcjonowania. Dzięki długoterminowym kontaktom z pacjentami, wielomiesięcznej pracy, nawiązanym wcześniej relacjach, współpracy z siecią wsparcia pacjentów, a także interdyscyplinarności niesionej pomocy, bez przeszkód kontynuujemy swoje działania. Między innymi zgodnie z potrzebami utrzymujemy wizyty w środowisku, oczywiście z zachowaniem koniecznych środków bezpieczeństwa epidemicznego. Swoją pracę kontynuują Mobilne Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) prowadząc ciągłą i bezpośrednią pracę z pacjentami dotkniętymi kryzysem psychicznym i ich rodzinami. Nadal planowane i realizowane są wizyty w środowisku. Zachowana jest ciągłość leczenia farmakologicznego z zastosowaniem leków o przedłużonym działaniu, dzięki iniekcjom wykonywanym w miejscu zamieszkania pacjenta. Pacjent będący pod opieką ZLŚ nadal ma możliwość współpracy z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym oraz pracownikiem socjalnym. Obecność pracownika socjalnego w ZLŚ pozwala pacjentom uzyskiwać wszechstronną pomoc socjalną, także wynikającą z zaistniałej sytuacji pandemii. To właśnie pracownicy socjalni pośredniczą w uzyskiwaniu należnych świadczeń z OPS i innych instytucji oparcia społecznego. Ponadto, jako osoby najczęściej współpracujące z pacjentami mogą wdrażać wczesne działania profilaktyczne i zaradcze wobec sytuacji socjalno-bytowych i zdrowotnych związanych z epidemią.

Zaadaptowanie do nowej sytuacji wymagało oczywiście wprowadzenia rozwiązań dążących do zminimalizowania ryzyka zakażenia. W odpowiedzi na oczekiwane lub wręcz wymagane ograniczenia kontaktów osobistych wprowadziliśmy zdalne metody pomocy – takie jak wideorozmowy i teleporady. Te formy wsparcia spotykają się z akceptacją i zadowoleniem ze strony pacjentów, którzy w dalszym ciągu uzyskują niezbędną pomoc.

            W Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego nieprzerwanie działają Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne. Poradnia Zdrowia Psychicznego przyjmuje pacjentów. W trakcie pandemii nieprzerwanie działa całodobowa infolinia, która stała się jednym z głównych narzędzi uzyskiwania informacji, porad i wsparcia. Pacjent w sytuacji kryzysu może w dogodnej dla siebie chwili skontaktować się ze specjalistą, nie obawiając się narażenia na bezpośredni kontakt.

            Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie nieprzerwanie oferuje – jeszcze innowacyjną – pomoc dla pacjentów i ich bliskich poprzez usługi Asystenta Zdrowienia, nazywanego również „ekspertem przez doświadczenie”. W trakcie trwania pandemii nasi asystenci koncentrują się na pomocy hospitalizowanym pacjentom w Oddziale, ale także udzielają teleporad.

            Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom niesienia pomocy pracownikom służby zdrowia – szczególnie narażonym na obciążenie psychiczne związane z zagrożeniem epidemicznym – nasz zespół psychologów udziela wsparcia pielęgniarkom i lekarzom – codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Działania te koordynowane są z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie.

            Wypracowywany przez ostatnie 21 miesięcy system współpracy i pomocy jest czynnikiem pozwalającym na naturalne dostosowywanie działań do autentycznych, bieżących potrzeb sytuacji i co najważniejsze pacjentów. Nawet w zmieniających się warunkach pracy podczas obecnego zagrożenia, system funkcjonuje, a my mamy poczucie dobrze pełnionego obowiązku. Chyba naprawdę dobrze, skoro nie zostaliśmy „zamknięci” ani poddani kwarantannie – tym bardziej, że podobne placówki w bliskiej okolicy tego doświadczyły.

/